09009827646
02125936803
ترایمدی

بیا هنر بیافرینیم

گستره کامل محصولات، تولید شده با مواد اولیه با بالاترین کیفیت

ویژگی های محصول

چرا ترایمدی بهینه ترین راهکار شما است

ترایورس

ترایورس کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید نورپخت می‌باشد که باری کلیه ترمیم‌های خلفی و قدامی مناسب می‌باشد.

استحکام خمشی بالا
انقباض پلیمرازیسیون پایین
فناوری رنگ ذاتی برای بیشینه ثبات رنگ
خواص مکانیکی عالی
خواص نوری و رنگی عالی

ترایفیل

ترایفیل کامپوزیت تراکم پذیر نانوهیبرید نورپخت می‌باشد که باری ترمیم‌های کلاس ۱، ۲ و ۴ (دنتین) دندان‌های خلفی و قدامی مناسب می‌باشد.

استحکام خمشی بالا
انقباض پلیمرازیسیون پایین
فناوری رنگ ذاتی برای بیشینه ثبات رنگ
خواص مکانیکی عالی
مقاومت به سایش متناسب

تراینامل

تراینامل کامپوزیت تراکم پذیر نانوهیبرید نورپخت می‌باشد که برای ترمیم‌های کلاس۳، ۵ و ۶ (انامل) دندان‌های خلفی و قدامی مناسب می‌باشد.

خواص ترنسلوسنسی، اپالوسنس و رنگی عالی
استحکام کششی بالا
استحکام خمشی بالا
انقباض پلیمرازیسیون پایین
فناوری رنگ ذاتی برای بیشینه ثبات رنگ
خواص مکانیکی عالی
پولیش پذیری عالی

ترایفلو

ترایفلو کامپوزیت سیال میکرو هیبرید نورپخت می‌باشد که برای تمامی ترمیم‌های دندان‌های خلفی و قدامی مناسب می‌باشد.

استحکام خمشی بالا
انقباض پلیمرازیسیون پایین
فناوری رنگ ذاتی برای بیشینه ثبات رنگ
خواص مکانیکی عالی
خواص نوری و ترنسلوسنسی عالی
ارائه در مدلهای تخصصی دنتین (Triflow-D)، انامل (Triflow-E)، یونیورسال (Triflow-U)

Testimonials

We are devoted to maximizing customer satisfaction

Some quick example text to build on the testimonial text and create powerful and awesome websites!

Dr. Mohammadzade

Some quick example text to build on the testimonial text and create powerful and awesome websites!

Dr. Etemadi

Some quick example text to build on the testimonial text and create powerful and awesome websites!

Dr. Khansari