09009827646
۰۲۱۸۶۰۷۴۶۴۸
جستجو
[sales_countdown_timer id="salescountdowntimer"]

نانوذرات در کامپوزیت های دندانی

همانطور که نانوتکنولوژی از زمان ظهور خود به صنعت های مختلفی کمک کرده، کامپوزیت های دندانی هم از آن بی بهره نبودند. استفاده از نانوفیلر ها می­توانند باعث بهبود خواص مهمی از کامپوزیت های دندانی چون مدول الاستیسیته و خواص اپتیکی شوند. در ادامه به شرح دقیق تر مکانیزم بهبود خواص کامپوزیت توسط این فیلرها می­پردازیم:

 

انقباض ناشی از پلیمریزاسیون:

نانوفیلرها می­توانند فضاهای خالی ایجاد شده بین فیلرهای بزرگتر را پرکنند. از این رو می توان بارگذاری کامپوزیت را افزایش داد و با کاهش سهم ماتریس در حجم یکسان در کامپوزیت، باعث کاهش انقباض ناشی از پلیمریزاسیون شد.


مقاومت به سایش:

با توجه به تفاوت سختی ماتریس و فیلرها، احتمال ساییدگی سطح ماتریس بیش­تر می شود. اما با استفاده از نانوذرات و پرکردن فضاهای خالی بین فیلرهای معدنی که با ماتریس پرشده است، مقاومت به سایش کامپوزیت افزایش پیدا میکند.


ثبات رنگ:

استفاده از نانوفیلرها باعث کاهش زبری سطح و در نتیجه کاهش احتمال تشکیل پلاک باکتریایی و گیر کردن دبری غذاها و مواد رنگی بر روی کامپوزیت می­شود.


خواص مکانیکی:

با افزایش میزان بارگذاری و کاهش انقباض ناشی از پلیمریزاسیون(و استرس ذخیره شده ناشی از آن در کامپوزیت)، مدول الاستیک و خواص مکانیکی کامپوزیت بهبود پیدا می­کند.


چسبندگی:

با کاهش یافتن اندازه فیلرها نسبت سطح/حجم ویژه ذرات افزایش پیدا میکند و به همین دلیل این ذرات می توانند با رزین پیوند هیدورژنی بیشتری برقرار کنند. این موضوع باعث افزایش ویسکوزیته­ی کامپوزیت و کاهش چسبندگی آن به سطوح مختلف از جمله ابزارهای مورد استفاده­ی پزشکان و دستکش می­شود.


خواص اپتیکال:

در صورتی که اندازه­ی فیلر از نصف طول موج مرئی بزرگتر باشد پراکندگی نور بیشتر شده و از شفافیت کامپوزیت کاسته می­شود. نانوفیلرها در عین امکان افزایش بارگذاری کامپوزیت ها بر خواص زیبایی و اپتیکی آن­ها تاثیر منفی نمی گذارند.


پولیش پذیری:

پولیش زدن کامپوزیت های حاوی نانوذرات بسیار ساده­تر از کامپوزیت های فاقد نانوذرات است و باعث به دست آمدن سطحی صاف می­شود. هنگام پولیش زدن ممکن است یک فیلر به کلی از سطح کنده شود که در صورتی که این فیلر اندازه­ی بزرگی داشته باش، باعث ایجاد حفره ای در سطح می شود و شفافیت سطح را کاهش می دهد. اما با کاهش اندازه­ی فیلرها و استفاده از نانوذرات، تاثیر حضور این زبری ها بر خواص زیبایی کاهش پیدا میکند و سطح صاف راحت تر به دست می آیند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *