09009827646
۰۲۱۸۶۰۷۴۶۴۸
جستجو
[sales_countdown_timer id="salescountdowntimer"]

استحکام خمشی

تعریف استحکام خمشی

استحکام خمشی در کامپوزیت دندان به توانایی ماده در مقاومت در برابر نیروهای خمشی اشاره می‌کند. این نوع استحکام در ترمیم های دندانی نیز مهم است، زیرا دندان ها در معرض نیروهای خمشی قرار می گیرند. کامپوزیت های دندانی با استحکام خمشی بالا در اثر این تنش ها کمتر دچار ترک یا شکستگی می شوند. آزمایش استحکام خمشی شامل اعمال نیرو به نمونه ای از ماده و اندازه گیری میزان نیروی مورد نیاز برای خم شدن یا شکستگی آن است.


روش اندازه گیری استحکام خمشی

استحکام خمشی در کامپوزیت دندان را می توان با استفاده از تست خمش سه نقطه ای اندازه گیری کرد. این شامل قرار دادن یک نمونه مستطیلی از کامپوزیت بین دو تکیه گاه است که نیرو در مرکز نمونه اعمال می شود. نیرو به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که نمونه خم شود یا شکسته شود. سپس نیروی مورد نیاز برای خم شدن یا شکستن نمونه ثبت می شود و از این مقدار برای محاسبه استحکام خمشی ماده استفاده می شود.

فرمول آن در ادامه ذکر شده است که F حداکثر بار اعمال شده، L فاصله بین تکیه گاه ها، b عرض نمونه و h ضخامت نمونه است. واحدهای مقاومت خمشی معمولاً بر حسب مگاپاسکال (MPa) گزارش می‌شوند.


در نمودار بالا، میزان استحکام خمشی در کامپوزیت Trimedi در مقایسه با سایر برندهای مطرح مشاهده
می‌کنید که استحکام خمشی خوبی را نشان می دهد.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *